วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554


อยากทำ pucca มากๆ เห็นใน Bloggang เลยขออนุญาตเจ้าของ Blog มานำเสนอ ได้มาจาก
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=madewithlove&date=03-02-2008&group=2&gblog=17
เจ้าของ Blog คือ Mrsdevil's blog เธอเก่งมากเลยค่ะ เธอแกะ pattern เองจากตัวตุ๊กตา pucca
เลยเป็นทานให้คนอื่นๆ ได้ทำตาม ขอบคุณมากค่ะ

pucca พี่น้องค่ะหัวด้านใน (Head) (สีขาว - ก้นหอย)
**เริ่มถักจากคอมาที่หน้าผากนะคะ**
(Start from neck to head with white yarn - Continuous Spiral)
1. 8X (8)
2. 8V (16)
3. XV*8 (24)
4. XV,2XV*7,X (32)
5. 3XV*8 (40)
6. 2XV,4XV*7, 2X (48)
7. 5XV*8 (56)
8. 3XV, 6XV*7, 3X (64)
9-14. 64X
15. 6XA*8 (56)
16. XA,5XA*7, 4X (48)
17-20. 48X
21. 4XA*8 (40)
22. 2X,3XA*7, XA (32)
23. 2XA*8 (24)
24. XA*8 (16)
25. A*8 (8) ตัดไหม แล้วเย็บปิด (finished off)
(stuffing polyester)

หัวด้านนอก (Hair) (สีดำ - ก้นหอย - Continuous Spiral)
1. 8X (8)
2. 8V (16)
3. XV (24)
4. XV,2XV*7,X (32)
5. 3XV*8 (40)
6. 2XV, 4XV*7, 2X (48)
7. 5XV*8 (56)
8. 3XV,6XV*7, 3X (64)
9. 7XV*8 (72)
10 - 12. 72X
13. 7XA*8 (64)
14. 3XA, 6XA*7,3X (56) นำไปครอบหัวด้านในแล้วถักแถวที่ 15 ต่อ
(Cover hair over head and continue on rnd. 15)
15. 5XA*8 (48)
16-17. 48X
ตัดไหม เย็บติดกับหัวด้านใน ใช้เข็มหมุดตรึงตำแหน่งไว้เยอะ ๆ
เพื่อที่ตำแหน่งหัวด้านนอกจะได้ไม่เบี้ยว ก่อนเย็บปิดจนหมด ให้เติมใยฯ
เข้าไปเล็กน้อย
ตัว (Body) (ก้นหอย-Continuous Spiral)
เริ่มสีดำแล้วเปลี่ยนสีแดงในแถวที่ 9
(Start with black yarn)
1. 7X (7)
2. 7V (14)
3. XV (21)
4. XV, 2XV*6, X (28)
5. 3XV*7 (35)
6. 2XV, 4XV*6, 2X (42)
7-8. 42X

9. 42X
10. 42X **ถักโดยเกี่ยวโซ่เส้นเหลังเส้นเดียว**
11-14. 42X
15. 4XA*8 (35)
16. XA, 3XA*7, 2X (28)

* ต่อไหมที่แถว 9 (โดยหันหัวตุ๊กตาเข้าหาตัว) แล้วถัก X ไป 3 แถว (เพื่อทำชายเสื้อ)
( *Join yarn with Sc. on rnd. 9 and Sc. across.
Sc. across for 2 more rnd.)

** หมายเหตุ สำหรับมือใหม่ข้ามการทำชายเสื้อ
และการถักโดยเกี่ยวโซ่เส้นหลังเส้นเดียวในแถว 10 ไปก็ได้นะคะ
โดยให้ถัก X เฉย ๆ ในแถว 10 แทนค่ะ ได้จะไม่งง
ผลที่ได้ก็จะเป็นกางเกงสีดำ และเปลี่ยนสีไหมเป็นเสื้อสีแดง โดยจะเห็น
รอยต่อตรงที่เปลี่ยนสีไหมนิดหน่อย เนื่องจากไม่มีชายเสื้อมาปิดค่ะ **


มวยผม (Topknot hair) (สีดำ - ก้นหอย)
(With black yarn - Continuous Spiral)
1. 7X (7)
2. 7V (14)
3. XV (21)
4. 21X
5. 2XV*7 (28)
6-8. 28X
9. 2XA*7 (21)
10-11. 21X
ตัดไหมเหลือไหมไว้เย็บ

สายคาดมวยผม (Red ribbon) (สีแดง)
ขึ้น 22 โซ่ (Chain 22)
1. 21X
นำไปเย็บติดกับมวยผม

ขา (Leg) (สีดำ - ก้นหอย)
(With black yarn - Continous Spiral)
1. 6X (6)
2. 6V (12)
3. XV (18)
4-6. 18X
7. XA*6 (12)
8-9. 12X
ตัดไหม เหลือไหมไว้เย็บ
* บีบขาแถวสุดท้ายให้แบน ๆ แล้วเย็บปิดแถวสุดท้ายไปเลย
จะทำให้เย็บติดกับตัวได้ง่ายขึ้นค่ะ *

แขน (Arm) (เริ่มสีขาว- ก้นหอย)
(Start with white yarn - Continuous Spiral)
เปลี่ยนเป็นสีแดงในแถวที่ 6
1. 6X (6)
2. 6V (12)
3. XV*6 (18)
4-5. 18X
6. 18X
7. 18X **ถักโดยเกี่ยวโซ่เส้นเหลังเส้นเดียว (Optional)**
8-13. 18X
14. XA*6 (12)

* ต่อไหมที่แถว 6 แล้วถัก X 1 แถว เป็นชายแขนเสื้อ (Optional)*
*บีบแขนแถวสุดท้ายให้แบน ๆ แล้วเย็บปิดไปก่อน
จึงนำมาเย็บติดกับตัว จะทำให้เย็บง่ายขึ้น
(* Join yarn on rnd. 6 with sc. and sc. across)

*** การเย็บประกอบ ***
*** Assemmbly ***

ขา เย็บระหว่างแถวที่ 6-7
Leg Sew leg to body between rnd. 6-7

แขน เย็บระหว่างแถวที่ 13-14
Arm Sew arm to body between rnd. 13-14

มวยผม เย็บระหว่างแถวที่ 8-12 (นับที่หัวด้านนอกสีดำ)
Topknot hair Sew topknot hair to hair between rnd. 8-12

ตา ปักที่แถว 13-14 ความยาว 8-9 หลัก (นับแถวที่หัวสีขาว)
Eye Embroider eye with black embroidery thread to head
between rnd. 13-14, about 8-9 sts. wide.

ปาก ปักที่แถว 9-10 ห่างกัน 3 หลัก ใช้กาวติดให้ปากโค้ง
Mouth Embroider mouth with black embroidery thread to head
between rnd. 9-10, 3 sts. wide, To curve mouth with craft glue.